Algemeen: +3188 - 0307060 |  Storingsnummer: +3188 - 0307069
 

Elektra back-up

In samenwerking met de bedrijven op Agriport heeft ECW een unieke back-up elektra dienst ontwikkeld.

Ingeval van een grote stroomstoring kan ECW haar netwerk loskoppelen van het landelijke net en een black-start maken met de WKK’s van de glastuinbouwbedrijven om vervolgens in het gebied in eiland te bedrijven. Hiervoor is ondermeer een opstartprocedure opgesteld in samenspraak met alle middenspanningsverantwoordelijken, WKK-leveranciers en de laagspanningsverantwoordelijken van de bedrijven.

Siemens heeft in opdracht van ECW een ontwerp gemaakt dit gehele proces te automatiseren waarmee dit eilandbedrijf ook afhankelijk van de situatie zonder onderbreking van de stroomvoorziening kan worden ingeschakeld of met een zeer korte opstarttijd.

Klanten op het netwerk van ECW kunnen aangeven wel/geen gebruik te willen maken van deze dienst.

“Met de WKK’s kan het gebied in eiland bedrijven”