Algemeen: +3188 - 0307060 |  Storingsnummer: +3188 - 0307069
 

EWEB

In samenwerking met Westland Infra heeft ECW het “energieweb” (EWEB) ontwikkeld. EWEB is een “smart grid” oplossing. Het doel van het EWEB is om energiestromen eerst binnen ECW te verhandelen en pas als dit niet lukt met de markt te verhandelen.

Op deze wijze draagt ECW bij aan de optimale inzet van de productiemiddelen binnen het gebied (WKK, gasketel, geothermie, inkoop elektra) om in de energievraag te voorzien tegen zo laag mogelijk kosten. Aardig hierbij is dat economie en ecologie hierbij hand in hand gaan. Geothermie is het meest duurzaam en staat voorop in de merit order binnen Agriport, dan de WKK gevolgd door de ketel.

Het EWEB draagt tevens bij aan de rentabiliteit van de WKK op glastuinbouwbedrijven zonder belichting. Dit omdat elektra -via het EWEB- binnen Agriport meer waard is dan op de markt. Netto wordt zo nog minder met de gasketel gestookt op Agriport en meer met de WKK omdat WKK’s meer uren rendabel kunnen worden ingezet. Dit komt de duurzaamheid van het gebied ten goede en is daarnaast ook financieel aantrekkelijk voor de gebruikers.

 Het EWEB bestaat uit een centrale server waar de meetdata van de energieruimtes van de verschillende bedrijven samenkomt, communicatie verbindingen met alle individuele tuinders om het netwerk te beheren en een web-applicatie, waarmee binnen het interne netwerk energie verhandeld kan worden en waarin meetdata en resultaten bekeken kunnen worden.

Eweb logo

EWEB maakt interne energiehandel tussen de deelnemers mogelijk en bewaakt de inkooppiek voor gas en elektra. Zo worden er elektradeals gesloten tussen belichte en onbelichte kwekers, waarin de elektriciteit die de onbelichte bedrijven genereren geleverd wordt aan de belichtende bedrijven.

Om deze samenwerking te stimuleren krijgen de onbelichte bedrijven voor de nachturen (lage elektriciteitsprijs) een transportpremie, zodat warmte maken met de WKK in plaats van met de ketel de goedkoopste optie wordt. Dit heeft als gevolg dat er minder met de ketel gestookt wordt.

“Het doel van het EWEB is om energiestromen eerst binnen ECW te verhandelen”

Tevens kan het EWEB dienen als een verzekeringspolis voor de belichtende bedrijven. Mocht een WKK niet beschikbaar zijn bij een belichtende bedrijf dan kan de benodigde elektriciteit flexibel worden ingekocht bij de onbelicht bedrijf in het gebied. De handel van energie blijft op de gangbare manier verlopen, via het EWEB worden alleen transportpremies verrekend. ECW zorgt voor een overzichtelijke maandfactuur. De gebruikers kunnen verder op ieder gewenst moment alle data op minutenbasis raadplegen via de web portal.

Een ander voorbeeld van de werking van het EWEB is als bedrijf A een WKK in storing heeft deze extra elektra en warmte wil hebben om dit gat op te vangen. Bedrijf B die deze elektra gaat maken met zijn WKK krijgt dan automatisch ook extra warmte. Bedrijf A heeft tevens een warmte te kort door uitval van de WKK en bedrijf B heeft mogelijk een warmteoverschot door deze deal. Door nu de geothermische warmte van bedrijf B naar bedrijf A te brengen is zowel warmte als elektra weer in balans. Het enige wat nu nog moet gebeuren is een eerlijke afrekening. Al deze acties kunnen via het EWEB uitgevoerd worden.