Algemeen: +3188 - 0307060 |  Storingsnummer: +3188 - 0307069
 

Kennisdeling

ECW beschikt over alle meetdata voor energie en water van alle bedrijven op het agropark. ECW maakt hiervan analyses en geeft op basis hiervan gevraagd en ongevraagd advies aan de bedrijven op haar park. Tevens worden periodiek bijeenkomst georganiseerd waar de resultaten hiervan gepresenteerd en besproken worden.

De trendanalyses worden tevens door ECW intern gebruikt om haar eigen capaciteitsplannen bij te stellen.

“ECW vergaart kennis en verzorgt kennisdeling binnen het gebied”