Algemeen: +3188 - 0307060 |  Storingsnummer: +3188 - 0307069
 

Doelstellingen

De doelstellingen van ECW is het zo goed mogelijk bedienen van de bedrijven op Agriport door het exploiteren en ontwikkelingen van zaken die een individueel bedrijf niet kan doen maar gezamenlijk wel tot voordeel leiden. Voorbeelden hiervan zijn de energie infrastructuur en installaties en de gietwater activiteiten op Agriport A7.

Dit zal als resultaat hebben dat de klanten op Agriport A7 zeker zijn van:

  • – Voordelige tarieven door onderlinge handel middels het EWEB
  • – Duurzame energie opwek door onder andere geothermie, WKK’s en zonne-energie
  • – Continue focus op ontwikkeling en optimalisatie van het netwerk en installaties ten behoeve van de duurzame energievoorziening.

Kernwoorden van ECW bij het realiseren van deze doelstellingen zijn:

synergie | duurzaamheid | optimalisatie | ontwikkeling

ECW is altijd op zoek naar nieuwe partijen en activiteiten die aan bovenstaande kunnen bijdragen.