Algemeen: +3188 - 0307060 |  Storingsnummer: +3188 - 0307069
 

Organisatie

ECW heeft een dynamisch en professioneel team van 7 personen. Door korte lijnen is ECW enorm slagvaardig. Voor de uitvoering werkt ECW nauw samen met grote leveranciers waardoor de sterkten van zowel kleine als grote organisaties worden toegepast op het beheer en ontwikkeling van de netten en installaties op Agriport.

Het team achter ECW is een samenstelling van ervaren professionals uit de energiewereld, en jonge starters met een open blikveld. Zo wordt de kennis en kunde van bewezen praktijken en nieuwe ontwikkelingen gecombineerd.

“Werk samen waar nodig en individueel waar het kan om een zo goed mogelijk resultaat te behalen” (Robert Kielstra, directeur)