Algemeen: +3188 - 0307060 |  Storingsnummer: +3188 - 0307069
 

Geothermie

Door middel van geothermie, ookwel aardwarmte genoemd is een grote stap gemaakt in het verduurzamen van het energieverbruik op Agriport A7. Met de twee gerealiseerde geothermiedoubletten wordt een aanzienlijk deel van het aardgasverbruik bespaard.

 

ECW heeft 2 geothermie doubletten gerealiseerd voor het winnen van warmte. ECW voert tevens het beheer van deze doubletten uit in opdracht van de exploitanten Agriport Warmte BV en Geothermie Wieringermeer BV.

Ieder doublet bestaat uit 2 bronnen( putten). Eén put voor het oppompen van warm water en één put voor het injecteren van het afgekoelde water. Al dit water komt door de geocentrale van ECW waar het zijn warmte afgeeft aan het water van het warmtenet wat naar de afnemers gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De putten op Agriport zijn circa 2250 meter diep. Vanaf die diepte wordt water van ongeveer 92°C omhoog gepompt. Dit water is extreem zout en bevat daarnaast ook nog een beetje gas. Als het water boven komt gaat het eerst door een ontgassingstank. In deze tank wordt het zoute water gesplitst van het gas. Het gas wordt nuttig gebruikt voor het opwekken van electriciteit en warmte in een WKK. Het water wordt via filters door een warmtewisselaar gepompt. In totaal heeft ECW 8 van deze warmtewisselaars. In de warmtewisselaar draagt het zoute warme water haar energie(warmte) over aan een zoetwatercircuit. Dit zoetwatercircuit is het warmtenet en loopt richting de afnemers. Na de warmtewisselaar is het zoute water ongeveer 34 graden en wordt het weer terug de aarde ingepompt. Tussen de warmteput en injectieput zit ondergronds circa 1,4 kilometer. Er is berekend dat het ongeveer 30 jaar duurt voor het koude water ondergronds naar de warmteput is gestroomd, voldoende tijd om weer op te warmen dus!

 

admin-ajax.php

 

 

 

 

 

 

 

 

De MEI-subsidie ondersteunt dit project op weg

naar klimaatneutrale glastuinbouw

De subsidieregeling voor Marktintroductie energieinnovaties (MEI) is onderdeel van het programma ‘Kas als Energiebron’.

Dit programma is opgezet door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het bedrijfsleven. Doel is de duurzame concurrentiekracht van de glastuinbouw te versterken.

Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.