Algemeen: +3188 - 0307060 |  Storingsnummer: +3188 - 0307069
 

Agriport

Door middel van geothermie, ook wel aardwarmte genoemd is een grote stap gemaakt in het verduurzamen van het energieverbruik op Agriport A7. Met de drie gerealiseerde geothermiedoubletten wordt een aanzienlijk deel van het aardgasverbruik bespaard.

ECW heeft 3 geothermie doubletten gerealiseerd voor het winnen van warmte. ECW voert tevens het beheer van deze doubletten uit in opdracht van de exploitanten Agriport Warmte BV en Geothermie Wieringermeer BV.

Ieder doublet bestaat uit 2 bronnen (putten). Eén put voor het oppompen van warm water en één put voor het injecteren van het afgekoelde water. Al dit water komt door geocentrale van ECW waar het zijn warmte afgeeft aan het water van het warmtenet wat naar de afnemers gaat.

Putkoppen van de productie en injectieput van een geothermiedoublet

 

 

 

 

 

 

 

 

De putten op Agriport zijn circa 2250 meter diep. Vanaf die diepte wordt water van ongeveer 92 °C omhoog gepompt. Dit water is zeer zout en bevat daarnaast ook nog een beetje gas. Als het water boven komt gaat het eerst door een gas/water scheidingstank. In deze tank wordt het zoute water gesplitst van het gas. Het gas wordt nuttig gebruikt voor het opwekken van elektriciteit en warmte in een WKK of gaat naar de gasketel voor de productie van warmte. Het water wordt via filters door een warmtewisselaar gepompt. In de warmtewisselaar draagt het zoute warme water haar energie (warmte) over aan zoetwatercircuit. Dit zoetwatercircuit is het warmtenet en loopt richting de afnemers. Na de warmtewisselaar is het zoute water ongeveer 34 graden en wordt het weer terug de aarde ingepompt. Tussen de warmteput en injectieput zit ondergornds tussen 0,7 – 2,0 kilometer afhankelijk van het doublet. Er is berekend dat het tot 30 jaar duurt voor het koude water ondergronds naar de warmteput is gestroomd, voldoende tijd om weer op te warmen dus!

Onderstaand is een overzicht gegeven van het winningsgebied op Agriport.

De putten 1 – 6 zijn aangesloten op de centrale aan de Oostlanderweg (A). ECW onderzoekt samen met gasbedrijf Vermilion of de oude gasputten (nr. 7 en 8) gebruikt kunnen worden voor geothermie vanaf een te bouwen centrale aan de Alkmaarseweg (B). Het is de ambitie van ECW haar geothermie activiteiten op Agriport uit te breiden met extra putten in de regio.

Opstelling pompen in de Geothermiecentrale voor de winning van warmte

 

 

 

 

 

 

 

 

Middels bijgaande link kunt u een filmpje over het project zien. https://www.youtube.com/watch?v=4TdHk_qzpKQ&t

Wilt u samen met bijvoorbeeld familie, collega’s of uw opleiding meer weten over onze geothermie dan kan dit. Rondleidingen zijn te boeken via www.bezoekagriport.nl

 

De MEI-subsidie ondersteunt dit project op weg naar klimaatneutrale glastuinbouw

De subsidieregeling voor Marktintroductie Energie Innovaties (MEI) is onderdeel van het programma ‘Kas als energiebron’.

Dit programma is opgezet door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het bedrijfsleven. Doel is de duurzame concurrentiekracht van de glastuinbouw versterken.

Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.