Algemeen: +3188 - 0307060 |  Storingsnummer: +3188 - 0307069
 

Het Grootslag

Het Grootslag is een glastuinbouwgebied van 150 – 200 ha waar 10 lokale glastuinbouwbedrijven (links) samen met ECW deelnemen in ECW Geo Andijk BV. In het gebied is aan putten geboord waarvan de eerste put in 2017 gereed was. Beoogd wordt hiermee circa 50% van de warmte van het gebied duurzaam in te vullen.

In de periode maart 2018 – maart 2019 is er heel veel werk verzet. Eind maart 2018 was de laatste van de 4 putten geboord en in de eerste helft van april is de boortoren inclusief alle bijbehorende installaties afgebroken en op transport gezet naar de volgende boorklus. De putten zijn voorzien van putkoppen en waren daarmee klaar voor een testfase en het aansluiten op de winningsinstallatie in de geocentrale.
Op 17 maart 2018 hebben we zowel een gezelschap uit Andijk als uit Wervershoof verwelkomd. In beide dorpen was kort daarvoor de jaarlijkse dorpsveiling gehouden en ECW was benaderd met de vraag of wij een excursie konden verzorgen die als koopje zou kunnen worden aangeboden op de veilingen. Daar wilden wij graag aan meewerken. Het bezoek aan het aardwarmteproject werd in Andijk gewaardeerd met de originaliteitsprijs en vervolgens gingen de 8 kaarten snel weg. Beide gezelschappen kregen na een presentatie en veiligheidsinstructie en getooid in de benodigde veiligheidskleding, helmen en brillen een rondleiding op de locatie en mochten als kerst op de taart ook de boortoren bezichtigen. Die kans krijg je natuurlijk niet vaak.

Parallel aan het boren en het plaatsen van de putkoppen liep de bouw van de geohal. Op basis van inzichten verkregen uit onze geo-installatie op Agriport, heeft het team “projecten” binnen ECW samen met toeleveranciers een format voor de installatie in Andijk ontwikkeld. Aspecten als onder andere standaardisatie, logische routings, goede toegang tot installatie-onderdelen en een veilige bedrijfsvoering waren daarbij leidend. Elke doublet heeft daarbij zijn eigen set van installatie-onderdelen waarbij een hoge mate van flexibiliteit is gewaarborgd. Het resultaat mag er zijn.

In december 2017 was de eerst geboorde put al getest. Alhoewel de verwachtingen goed waren, was het testresultaat bemoedigend en werden de overige 3 putten geboord. In september en oktober 2018 werden ook deze 3 putten getest. Dit testen is nodig om de flow en temperatuur te weten waarop later in de winningsfase de installatie stabiel op bedreven kan worden.

Er is door veel mensen hard gewerkt om een duurzame en veilige installatie te bouwen. Begin februari 2019 heeft ECW het nieuwe warmtenet in Andijk in gebruik genomen. Tien glastuinbouwbedrijven ontvangen warmte van de twee geothermiedoubletten. Toen ECW 2 jaar geleden begon met de start van het project, was er nog niets. Drie kwekers vroegen ons om hulp bij het opzetten van een aardwarmteproject. Wij hebben dat toen bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat het niet financierbaar zou zijn; het was te klein. We hebben toen geadviseerd om er een groter project van te maken, met meer tuinders en met twee doubletten. In een week tijd hebben we zeven andere bedrijven geënthousiasmeerd en kregen we een mondeling akkoord.” Met tien afnemers bestond er voldoende massa om het project van de grond te krijgen. Wellicht bestond er destijds nog meer belangstelling, maar volgens ECW-directeur Robert Kielstra was het verstandig om niet te snel te groot te worden. “We wilden het graag overzichtelijk houden”, zegt hij. Daar komt bij dat aardwarmte voor kleinere ondernemingen en particulieren financieel niet altijd aantrekkelijk is; gas is goedkoop ten opzichte van warmteleidingen. Maar dat is in het kader van de klimaatafspraken aan het veranderen. Op termijn kunnen mogelijk ook kleinere ondernemingen en particulieren worden aangesloten op het warmtenet van ECW.

We kunnen op onze website niet op alle details van aardwarmte ingaan. Het is een hele boeiende wereld en als u geïnteresseerd bent in verdere informatie, dan is onderstaande website een aanrader.
www.hoewerktaardwarmte.nl
Voor vragen etc., kunt u contact opnemen met Laurens Vlaar ECW Geo Andijk , email: l.vlaar@ecwnetwerk.nl en 06-50697805

Feestelijke opening op 5 april 2019 en Open dag op 6 april 2019.
Op vrijdag 5 april is voor genodigden ECW Geocentrale Andijk feestelijk geopend. Op zaterdag 6 april was ECW Geo Andijk één van de te bezoeken bedrijven tijdens de Kom in de Kas dag. We hebben die dag 2100 mensen mogen verwelkomen voor een rondleiding in en om de Geo centrale.

Foto: Beeldmerk Grootslag / schema