Algemeen: +3188 - 0307060 |  Storingsnummer: +3188 - 0307069
 

Grootslag

Het Grootslag is een glastuinbouwgebied van 150 – 200 ha waar 10 lokale glastuinbouwbedrijven (links) samen met ECW deelnemen in ECW Geo Andijk BV. In het gebied is/wordt aan putten geboord waarvan de eerste put in 2017 gereed was. Beoogd wordt hiermee circa 50% van de warmte van het gebied duurzaam in te vullen.

Meer informatie volgt snel

Foto: Beeldmerk Grootslag / schema