Algemeen: +3188 - 0307060 |  Storingsnummer: +3188 - 0307069
 

WKK (elektra/warmte/CO2)

WKK - GE Jenbacher

WKK – GE Jenbacher

Warmte-kracht-koppelingen(WKK) zijn een belangrijke bron van energie voor het glastuinbouwgebied op Agriport. De bedrijven op Agriport hebben zelf totaal ongeveer 40-50 WKK’s staan met een totaalvermogen van circa 190MWe, daarnaast heeft ECW er nog 2. Vermogens van deze WKK’s lopen uiteen van 3 MWe tot circa 8,5 MWe.

 Ter vergelijking, een WKK van 3,5 MWe produceert evenveel elektrische energie in één uur als een gemiddeld Nederlands huishouden per jaar verbruikt.

Een WKK is een gasmotor met een grote dynamo waarmee elektra wordt geproduceerd. De warmte van het koelcircuit van de motor en uit de uitlaatgassen wordt geoogst in de vorm van warm water (95 graden). Deze warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen.

Dit is een groot contrast met de meeste elektraproductie in Nederland die plaatsvindt met koeling door oppervlaktewater. Zo gaat een enorme hoeveelheid energie verloren. Het gebruik van WKK-warmte wordt daarom als restwarmte bestempeld.

Kleppendeksel Rolls-Royce WKK

Kleppendeksel Rolls-Royce WKK

Bij de verbranding van gas komt tevens CO2 vrij, dit wordt ook nuttig gebruikt. De CO2 wordt naar de kassen getransporteerd en daar gebruikt om het fotosyntheseproces te versnellen en daarmee de productie te verhogen.

De WKK’s zijn aangesloten op warmtebuffers en zodoende kunnen de WKK’s flexibel ingezet worden waarmee optimaal kan worden ingespeeld op de vraag op de elektramarkt. De warmte die niet direct nodig is wordt opgeslagen en op een later moment naar de kas gevoerd. De flexibele elektraproductie van de WKK’s draagt zo bij aan de inpassing van duurzame energiebronnen in het energienet die minder goed te sturen zijn, denk hierbij aan zon en wind.