Algemeen: +3188 - 0307060 |  Storingsnummer: +3188 - 0307069
 

Netbeheer

Agriport A7 is een synergiepark voor agro (waaronder glastuinbouw),logistiek en energie. ECW is particulier netbeheerder voor dit gebied en tracht bij te dragen aan het realiseren van de synergiemogelijkheden op het park. Dit met name als dit door een kabel of leiding kan.

Alle netten van ECW zijn open-source opgezet om de partijen binnen Agriport optimaal met elkaar te verbinden en de netten zijn gericht op de grote aansluitcapaciteiten van de bedrijven.

Voor alle netten geldt leveranciersvrijheid en waarbij ECW de netbeheerdersdiensten levert. In sommige gevallen is ECW ook de leverancier maar dit is geen vereiste. Zo trachten we er bijvoorbeeld aan bij te dragen dat ook andere partijen (rest)warmte komen leveren op ons net.

De netbeheerdersdiensten bestaan altijd uit aansluiting en transport (idem aan openbare netbeheerders) maar daarnaast ook en vooral aan het ondersteuning van samenwerking binnen het gebied via ons EWEB-platform en slimme interne tarieven. Dit zijn de algemene eigenschappen van al onze netten. De verschillende energiedragers dienen daarbij ook als back-up voor elkaar waar mogelijk. Leveren we bijvoorbeeld minder warmte dan kunnen we dit opvangen door meer gas te leveren.

Alle netten van ECW zijn ‘state of the art’ ontworpen en gebouwd. Voor elektra en gas wordt hiervoor samengewerkt met ondermeer Liandon welke door ECW is aangewezen het technisch beheer uit te voeren.