Algemeen: +3188 - 0307060 |  Storingsnummer: +3188 - 0307069
 

CO2

ECW heeft HDPE hoge druk leiding door Agriport aangelegd voor het transport van CO2 en is op zoek naar een leverancier.

De glastuinbouwbedrijven op Agriport gebruiken CO2 om het fotosynthese proces van de planten te versnellen. De productie van glasgroenten neemt hiermee circa 25% toe. De vraag naar CO2 is in de zomer hoger dan in de winter. De glastuinbouwbedrijven op Agriport gebruiken -na reiniging- de CO2 uit de rookgassen van de WKK’s. De WKK’s draaien echter veel in de winter en weinig in de zomer. Door de komst van geothermie is dit effect nog groter geworden.

Zodoende is een vraag naar een externe CO2-bron ontstaan. Helaas is er op Agriport nog geen grote uitstoter van CO2. Wij nodigen u dan ook van harte uit: KOM CO2 PRODUCEREN OP AGRIPORT!

Op andere locaties zult u mogelijk worden weggehoond om uw uitstoot maar bij ons wordt u met open armen ontvangen. ECW kan de CO2 dan van u kopen en transporteren naar de glastuinbouwbedrijven. Vooruitlopend hierop heeft ECW reeds een leiding aangelegd voor toekomstige ontwikkelingen. Deze leiding wordt momenteel gebruikt om gietwater te transporteren maar kan omgezet worden tot een CO2-leiding. Afhankelijk van de situatie kan ECW tevens een nieuwe leiding aanleggen voor CO2-transport.

ECW is verder in gesprek met diverse mogelijke CO2-leveranciers van buiten Agriport en tevens is voor de CO2-levering in Noord-Holland een Green deal getekend door diverse partijen.