Algemeen: +3188 - 0307060 |  Storingsnummer: +3188 - 0307069
 

ONTWIKKELING SMART GRID ECW

ECW heeft samen met Westland Infra en de glastuinbedrijven op Agriport een Smart Grid ontwikkeld. Doordat de bedrijven worden voorzien van intelligentie kunnen de geothermiedoubletten optimaal worden ingezet om de kassen te voorzien van lokale warmte.

 

Daarnaast  kunnen de WKK’s en het CO2-net optimaal worden ingezet om de elektriciteits- en CO2-behoefte te dekken. Zo zorgt de intelligentie voor een groter aandeel van lokaal opgewekte duurzame energie en een reductie van de CO2-uitstoot.

 

Doelstelling is een complete integratie van bestaande systemen, waardoor de verschillende energiebronnen onderling zodanig worden geoptimaliseerd dat de energie-efficiency zo hoog mogelijk wordt. Hierdoor ontwikkelt zich een dedicated netwerk dat alleen voor onderlinge data-uitwisseling gebruikt wordt.

 

Inmiddels is de aansluiting met het ECW-trafostation gemaakt en ook is er een koppeling gemaakt tussen alle teeltcomputers van de deelnemers en het Smart Grid. Over deze laatste worden vooralsnog alleen testgegevens en gesimuleerde gegevens uitgewisseld t.b.v. informatieverzameling en ontwikkeling. Uitbreidingen volgen na een geslaagde test. De serverruimte is voor een deel gerealiseerd en we zijn nu in de ontwikkelingsfase beland. Hierin zullen we de bestaande en nieuwe partijen steeds meer gaan integreren in het Smart Grid.

 

Dit project is mede tot stand gekomen met een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

 

Logo_EU_NEDERLANDS_EFRO_eronder_kleur_JPG