Algemeen: +3188 - 0307060 |  Storingsnummer: +3188 - 0307069
 

Warmtenet

In 2013-2014 heeft ECW een 16 bar warmtenet laten aanleggen door het glastuinbouwgebied. Vanaf de start leveren de twee geothermiedoubletten op het net, maar het net is zo ontworpen dat het aantal producenten eenvoudig uitgebreid kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan restwarmtelevering vanaf het bedrijventerrein en/of extra geothermiedoubletten.

Bij gas wordt de druk verlaagd naar mate je dichter bij de eindgebruiker komt en bij elektra gebeurt een vergelijkbaar iets waarbij de spanning verlaagd wordt naarmate je dichter bij de eindgebruiker komt. Bij warmte werkt het transport iets anders en wordt gewerkt met gescheiden watercircuits.

Warmtenet wordt aangelegd

Aanleg warmtenet

De producenten hebben een eigen watercircuit. Dit is zout grondwater (geothermisch water). De warmte in dit water wordt via een warmtewisselaar afgegeven aan het water in het warmtenet van ECW. Bij de klant gebeurt ditzelfde nog een keer maar dan geeft het water in het warmtenet van ECW haar warmte af aan het water in de installatie van de klant.

 

Expansielus in het warmtenet

Aanleg expansielus warmtenet

Zo zijn er dus drie circuits water waarbij de druk en waterkwaliteit per circuit kan verschillen. Door de scheiding van circuits wordt tevens voorkomen dat een lekkage of vervuiling bij één van de partijen (producten, afnemers of netbeheerder) bij de overige terecht komt. Een probleem blijft zo geïsoleerd.

De producenten op het netwerk van ECW leveren continue en de afnemers hebben alle buffers om warmte op te kunnen slaan als ze dit niet nodig hebben. Ze kunnen dan extra warmte uit hun buffer halen als ze meer nodig hebben dan er geleverd wordt. ECW heeft zelf slechts een kleine buffer in het netwerk zitten om kleine verschillen tussen vraag en aanbod op te kunnen vangen, dit is met name bedoeld voor momenten dat de vermogens per klant worden veranderd.

Transportpompen warmtenet

Transportpompen warmtenet