Algemeen: +3188 - 0307060 |  Storingsnummer: +3188 - 0307069
 

Water

ECW heeft HDPE hoge druk leiding door Agriport aangelegd voor het transport van water en is op zoek naar extra waterleveranciers.

De glastuinbouwbedrijven op Agriport gebruiken water om de planten te laten groeien. Hiervoor wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van regenwater en dit wordt na filtratie aangevuld met grondwater. Regenwater wordt hiervoor opgeslagen in bovengrondse bassins en tevens in ondergrondse aquifers. ECW levert via transportleiding water van het ene bedrijf naar het andere bedrijf. Dit ingeval een bedrijf een water tekort heeft door het niet functioneren van één van zijn eigen installaties. Tevens kan op structurele basis water geleverd worden denk hierbij bijvoorbeeld aan transport van regenwater van een bedrijf wat zit zelf niet gebruikt naar een water behoevend bedrijf.

ECW draagt hiermee bij aan de duurzaamheid van de watervoorziening van Agriport maar tevens aan de bedrijfszekerheid van de bedrijven op Agriport. Zij hoeven zo niet allemaal in extra installaties te investeren voor het geval een installatie niet werkt. Storingen kunnen uit het collectief worden opgevangen.